Selected videos, 2001 – 2005

Utvalgte video 2001-2005

The girl band project: ChiliMango (Paint it black)

Format: DV PAL 4:3, Stereo, DVD/Installasjon Teknikk: Audiovisuell digital videoinstallasjon Maria Eide Bustnes © 2001 / 2004 DV25PAL, lower, Quality 100, 44 100 Hz, Stereo, 16 bit Varighet: [2,5 x 12 min] Mål: 720 x 576 (786 x 576) [widescreen] TV-monitor, projektor, head-sets, installering Engelsk oversettelse, Svensk tale

Installasjon av andre del av kunst installasjonen (Berlin, 2004. Flickr): Complex Berlin, 3rd Berlin Biennale, 2004 

Format: JPEG Størrelse: 1,2 MB Mål: 2272 x 1704 Videoinstallasjonen er en del av Trondheim Kunstmuseums samlinger. Nett lenke, Trondheim Kunstmuseum: http://www.trondheimkunstmuseum.no/ Nett lenke, samlings utstiling TKM Gråmølna, Trondheim Kunstmuseum: http://www.trondheimkunstmuseum.no/events/dansen-rundt-gullkalven/

—Sitat fra Adressa: «(…) Kunstverket som objekt preger utstillingen, som slik viser det konstante i kunsten som salgsvare gjennom alle år. Her pekes det på temaer med evig interesse for både kunstnere og publikum. En av avdeling med stilleben spenner f.eks. fra Jan Brueghel og Barend van der Meer på 1600-tallet, via 1800-talls kunstneren Frants Bøe, helt frem til Anne Karin Furunes fra de senere år. Men nyere verk, som et utlånt videoarbeid av Maria Bustnes, viser museet at dagens kunst ikke nødvendigvis er like fysisk som før og dermed bryter med de tradisjonelle målbare kriteriene for et kunstverks verdi.» Sitiat hentet fra artikkelen «Kunsten og gullkalven», skrevet av kulturjournalist Per Kristensen ved Adresseavisen i anledning samlingsutstillingen «Dansen rundt gullkalven» ved TKM Gråmølna, Trondheim Kunstmuseum i 2013. Verket er en del av Trondheim Kunstmuseums´ kunstsamling. Installasjonen er representert i samlingen ved Trondheim Kunstmuseum. Verket ble sist vist ved samlingsutstillingen «Dansen rundt gullkalven», i TKM Gråmølna, Trondheim (2013). Arbeidet ble også presentert ved Ibid Projects, avdeling London, i 2004 med støtte fra Office for Contemporary Art Norway, og Utenriksdepartementet. Nettlenke til Ibid, avdeling London http://www.ibidgallery.com/ “The girl band project: ChiliMango (Paint it black)” er en kunstvideo som består av to ulike deler. Installasjonen av arbeidet inkluderer en svart boks hvor musikkvideoen projeseres og en mer intim TV-setting med en TV monitor, headsets for lyd, og gulv-puter. Med de to ulike delene inviteres galleribesøkerne til å oppleve hvordan et ukjent jenteband fra Lund presenterer kjent musikk som originaler fra ikonene the Rolling Stones og Mick Jagger. Den andre delen presenterer bandet, basert på intervjuer, studiofotogtafi og familefotografi. Her tematiserer hverdag og “ikke-evige”. Arbeidet speiler hvordan bandets aktiviteter er en selvklar del av bandmedlemmenes hverdagsliv, og den kulturelle og sosiale konteksten de inngår i som tenåringer. Nettlenke, 3rd berlin biennale, Complex Berling (BB3) http://www.kwberlin.de/en/exhibitions/3rd_berlin_biennale_for_contemporary_art_123 http://blog.berlinbiennale.de/en/1st-6th-biennale/3rd-berlin-biennale Maria Bustnes at IBID Gallery I forbindelse med utstillingen ved IBID Gallery i London, ble arbeidet omtalt i Flash Art, Washington Post og Artforum. Nettlenke, Washington Post http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A27333-2004May14_2.html Last month, in a little gallery called Ibid Projects in London’s down-at-heels East End, Maria Bustnes of Norway showed a video that was the ultimate in artistic show-and-tell. Bustnes projected straight-ahead, black-and-white documentary footage of a rock band called Chilimango from Lund, Sweden. The group is made up entirely of barely adolescent girls. In a charming video interview about their future prospects, shown in the gallery’s back room, the members insist they have no intention of breaking up — at very least until the end of middle school. Bustnes’ video simply shows these squeaky-clean rockers, dressed in pressed jeans and tidy pullovers, covering Mick Jagger’s famous “Paint It Black,” and in the process managing to sanitize it as completely as could be. Sitat fra artikkel skrevet av journalist Blake Gopnik, “In Tradition-Bound Britain, Brushing Off Paint”, Washington Post (2004) Nettlenke, Critic Pics, Artforum http://www.artforum.com/picks/id=6541 Maria Bustnes’s The girl band project: ChiliMango (Paint it black), 2001, is a two-part “rockumentary” whose subject is a teenage girl band from Lund, Sweden. Projected in the main gallery space, Part 1 shows Chilimango’s slightly wooden but perfectly tuned rendition of the Rolling Stones’ “Paint it Black.” In Part 2, the members discuss their motivations and experiences: An all-female band entering a male-dominated field, the girls are nevertheless devoid of feminist aspirations, saying that their music is about having fun (though insisting that they are a serious rock band). Playing covers of songs by predominantly male groups —their influences include Rage Against the Machine and Nirvana—the ladies choose their material according to “what feels right.” Coolly detached in demeanor and curiously lacking the characteristics one might expect from a rock band—such as signs of rebelliousness, sexual awareness, and stage presence— this is hardly Chicks on Speed. But given that the girls are all between fourteen and fifteen years old, I suppose they might be forgiven for now. – Emily Pethick, Artforum (2004) I forbindelse med søkander til framtidige videoproduksjoner ligger klipp fra videoen på den webbasete delingstjenesten Dropbox. Nettlenker til Dropbox Nettlenke til Dropbox, videoklipp fra kunstinstallasjonens del en. https://www.dropbox.com/s/la28r3hrlhz1pvu/BandDel1.mov?dl=0 Quicktime, DV25PAL, lower, Quality 100, 44100 Hz, Stereo, 16 bit Varighet: 00:00:55:16 [1 min] Størrelse: 19,15 MB Mål: 768 x 576 [widescreen] Nettlenke til Dropbox, videoklipp fra kunstinstallasjonens del to. https://www.dropbox.com/s/zao0up1ofez1waw/BandDel2.mov?dl=0 Quicktime, DV25PAL, lower, Quality 100, 44100 Hz, Stereo, 16 bit Varighet: 00:01:58:16 [2 min] Størrelse: 39,52 MB Mål: 720 x 576 (786 x 576) [widescreen] Andre nettlenker: Malmö Kunstakademi, Webside: http://www.khm.lu.se


LA Food Not Bombs Format DV PAL 4:3. DVD-video, audiovisuell installasjon. Engelsk språklig. 2002. Språk: Engelsk. Varighet: 8 min Størrelse: 1,42 GB Mål: 720 x 576 (786 x 576) DV25PAL, lower, Quality 100, 44 100 Hz, Stereo, 16 bit Copyright by Maria Eide Bustnes © 2002 Nettlenke til Dropbox med videoklipp fra kunstvideoen: https://www.dropbox.com/s/oum4uqekmhqq0q0/LAFood2.mov?dl=0 Quicktime, DV25PAL, lower, Quality 100, 44 100 Hz, Stereo, 16 bit Varighet: 00:01:57:17 [2 min] Størrelse: 458,2 MB Mål: 720 x 576 (786 x 576) [widescreen] Videokunst laget i samarbeid med den politiske bevegelsen «Food Not Bombs» sommeren 2002 i Los Angeles, Echo Park. Avdelingen som ønsket seg en promo video til gruppens aktiviteter, er også aktører i kunstvideoen. Videoen viser hvordan gruppen arbeider etter anarkistiske prinsipp, hjemme, i et privat kjøkken. Videoen viser hvordan gruppen henter kasserte matvarer fra lokale markeder og matbutikker, og hvordan maten tilberedes. Organisert som en løs og foranderlig formasjon rundt et praktisk arbeide med matlaging og re-distribusjon, vises henting og forbereding av mat utefra rester fra et lokalt marked. Filmen viser ikke hvordan maten deles ut til hjemløse i downtown Los Angeles. Videoen er fedig i det gruppen er ferdig med forberedningen og maten er på vei ut av døra. Lengden på videoen er bestemt av dens voiceover, som er et utsnitt av et lengre intervju med en av aktivistene i gruppa. Voice over er et intervju om forholdet mellom stat og folk. LA Food Not Bombs er en audiovisuell produksjon, produsert for og med en aktivist gruppe i California som heter Food Not Bombs, avd. Los Angeles. Bevegelsen er organisert sentralt som Food Not Bombs, og var opprinnelig et uttrykk for missnøyen med kjernekraftkrig og «den kalde krigen». Den overliggende fortellerstemmen er hentet fra et av intervjuene gjort med medlemmene av gruppen i forbindelse med videoprosjektet, fortelles det om forholdet mellom stat og folk. Det formelle grepet i arbeidet går på kryss av hva man forventer av en promosjons film, og foreslår en narrativ som fungerer parallelt. Tiltaket ble presentert i Los Angeles i forbindelse med gruppens aktiviteter i løpet av våren 2002, blant annet et «benefit punk show», en matservering ved et 1 May arrangement. Kunstvideoen har også blitt vist som videoinstallasjon i kunstsammenheng i Oslo (Fotogalleriet) og Malmö (Test Site/Critical Studies, Rooseum). LA Food not Bombs var med i Fotogalleriets Vårutstilling i 2004, juryert av Ane Hjort Guttu, Ebba Moi og Gry Ulrichsen, videoprogrammet Blick-04 (2004) kuratert av Maria Lind for Svenska Riksutstallinger og Moderna Museet i Stockholm, og har blitt vist på Rooseum i Malmö (2003), bl.a. Nettlenke Svenska Billedkonstnemnden: http://www.kulturradet.se Nettlenke, Food Not Bombs, USA: http://www.foodnotbombs.net Fotogalleriet, Webside: http://www.fotogalleriet.no Rooseum, Webside: http://www.rooseum.se


Möllevången Format DV PAL 4:3. Stereo, DVD-video, audiovisuell installasjon Varighet: 2,5 min Mål: 720 x 576 (786 x 576) DV25PAL, lower, Quality 100, 44 100 Hz, Stereo, 16 bit Copyright av Maria Bustnes © 2003 “We see a man unpacking another — much more elaborate — tent-construction: stretching pliable metal legs, stretching the tent-cloth. The unpacking business takes place in public space, the voices of other people as well as the noise of his and other tents being mounted waiver through the museum. The man is of southern, maybe Non-European descent, but the setting we see is in Sweden as the title of Maria Bustnes’ video “Moellevangen” suggests. Moellevangen is the name of Malmö’s most ethnically diverse quarter: one of its squares houses a famous so-called migrant market. Probably, the man we see is preparing his stand for a day of business.” – Phillip Ekard Prosjektet ble omtalt av Charles Esche i katalogteksten «Vad kommer härnäst?». «Konstnärer som Luca Frei, Runo Lagomarsino, Maria Bustnes, Ylva Westerlund och Per Hasselberg arbetar samtliga på ett eller annat sätt med Malmö och det som utmärker staden. Blant projekten finns undersökningar av planerna på ett nytt rådhus (Hasselberg), gatumarknadadskulturen (Bustnes) och kravallerna i samband med anti-EU-demonstranterna (Lagomarsino), vilka alla utgår från den «lokala globalisering» som är så tydligt märkbar på Möllevången och Rosengård.» – Charles Esche Teksten over er skrevet av Charles Esche for Moderna Museet i Stockholm, i 2003. Arbeidet tar for seg en markedsplass, i et område av byen kjent for sin tidligere arbeiderklassebakgrunn og sitt multikulturelle miljø. Videoen handler om en av arbeiderne på Möllevangen, og hvordan han tidlig om morgenen setter opp den første delen av strukturen som i løpet av dagen skal fungere som en bod for salg av grønnsaker. Den hverdagslige situasjonen, gjengivelsen av rutinen, valg av tidspunkt og formelle referanser, var ment som et forsøk på å si noe og sette fokus på spørsmål om integrasjon og hegemoni. Bildet et portrett og det er tre minutter av en situasjon, en rutine og et arbeidsforhold. Det ble overveid bruk av analog film. Kunstvideoen laget i forbindelse med etterutdannelsen Critical Studies ved KHM i Malmö og ble vist i Critical Studies Test Site, Rooseum i 2003. Prosjektet var også med i Discursive Camping, Liverpool Biennalen. Nettlenker: Malmö Kunstakademi, Webside: http://www.khm.lu.se